Bruto netto salaris

Bruto netto salaris: alles wat je moet weten lees je in dit artikel. Dus ben jij benieuwd wat er van je brutoloon afgaat en hoeveel geld je elke maand kunt uitgeven? Lees dan verder!  

Wanneer je een baan aanvaardt of een nieuwe carrière start, is één van de eerste dingen waar je waarschijnlijk naar kijkt het aangeboden salaris. Het is echter belangrijk om het verschil tussen bruto- en nettosalaris te begrijpen, zodat je een realistisch beeld hebt van wat je straks echt op je rekening krijgt. In dit artikel leggen we uit wat bruto en netto salaris inhouden, hoeveel procent er van je brutoloon afgaat, en hoe je je besteedbaar inkomen kunt berekenen. 

Bruto versus netto: wat betekent het? 

Bruto salaris is het loon dat je met je werkgever overeenkomt vóór aftrek van belastingen en sociale bijdragen. Het is het totaalbedrag dat je verdient vóór enige vorm van aftrek. Het brutoloon is het bedrag dat in je contract of cao is vastgelegd.  

Netto salaris is het bedrag dat overblijft nadat alle verplichte bijdragen, zoals belastingen, sociale zekerheidsbijdragen en andere inhoudingen, van je bruto salaris zijn afgetrokken. Dit is het bedrag dat je echt op je bankrekening krijgt en dat jij kunt uitgeven.  

Wat gaat er van je brutoloon af? 

Er wordt een aantal zaken van je brutoloon afgetrokken. Na aftrek hiervan blijft je nettoloon over.  

  • Loonbelasting. Elke werknemer in Nederland moet loonbelasting betalen: belasting over je verdiende geld. De werkgever draagt dit voor je af aan de Belastingdienst. Hoe meer je verdient, hoe meer belasting je in verhouding moet betalen. De loonbelasting wordt berekend in schijven. Hoeveel procent er van je brutoloon afgaat, is afhankelijk van jouw specifieke situatie. Op de website van de Belastingdienst zie je welke tarieven en belastingschijven gelden in 2024.  
  • Premies volksverzekeringen. Hierbij horen drie verplichte premies: AOW (Algemene Ouderdomswet), Anw (Algemene nabestaandenwet) en Wlz (Wet langdurige zorg). Dankzij deze sociale verzekeringen krijg je ondersteuning in je inkomen in specifieke situaties, zoals bijvoorbeeld wanneer je met pensioen bent. Ook hierbij geldt dat je werkgever de bedragen van je loon inhoudt.  
  • Premies werknemersverzekeringen. Deze premies bestaan uit: WW (Werkloosheidswet), WAO (Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering), WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) en de ZW (Ziektewet). Dankzij deze verzekeringen krijg je financiële ondersteuning wanneer je bijvoorbeeld ziek of werkeloos bent.  
  • Pensioen. Ook je pensioenbijdrage wordt rechtstreeks van je brutosalaris afgetrokken. Deze bijdrage is soms vrijwillig, maar meestal verplicht. Soms betaalt je werkgever ook mee aan de pensioenpremie. Het lijkt misschien zuur dat de pensioenpremie van je brutoloon afgaat, maar tegen de tijd dat je met pensioen gaat, ben je er blij mee!  

 

bruto netto salaris berekenen

Besteedbaar inkomen berekenen 

Je besteedbaar inkomen is wat je overhoudt na aftrek van alle verplichte kosten van je nettosalaris. Het berekenen hiervan helpt je om je financiële planning en budgettering beter te beheren. Om je besteedbaar inkomen te berekenen, trek je van je nettosalaris de vaste lasten af, zoals huur of hypotheek, verzekeringen, abonnementen, en schulden. 

Het bruto netto salaris verschil 

Het verschil tussen bruto en netto salaris kan soms verrassend groot zijn. Dit verschil is vooral belangrijk om te overwegen bij het beoordelen van mogelijke banen of bij het onderhandelen over salaris. Werkgevers kunnen soms aanvullende voordelen bieden, zoals een dertiende maand, bonussen of andere voordelen zoals een auto van de zaak of een mobiele telefoon, die allemaal van invloed kunnen zijn op het nettosalaris. 

Proforma loonstrook  

De berekening van je nettoloon of besteedbaar inkomen kan best een lastige zijn. Overweeg je een nieuwe baan met ander salaris? Dan kun je een proforma loonstrook opvragen bij de werkgever. Dit is een soort voorbeeld loonstrook, gebaseerd op het salaris dat je zou gaan verdienen. Omdat de proforma loonstrook een schatting is, kan hij wat afwijken van een daadwerkelijke loonstrook. Maar hij geeft je in elk geval een idee van wat je netto salaris zou zijn. 

Aanvullende overwegingen 

Er zijn nog een aantal factoren om rekening mee te houden wanneer je kijkt naar het verschil tussen bruto en netto salaris. 

Loonheffingskorting: Je loonbelasting en premies volksverzekeringen vormen samen je loonheffing. Hierop kun je loonheffingskorting toepassen. Dit is een korting op de belasting die je betaalt. Het is afhankelijk van je situatie of het voordelig is om deze korting toe te passen op je werk of niet. 

Effect van deeltijdwerk: Parttime werken beïnvloedt zowel je bruto- als je nettosalaris en kan van invloed zijn op je rechten op bepaalde sociale zekerheidsvoordelen. 

Werk gerelateerde vergoedingen en toeslagen: Naast je basissalaris kunnen er verschillende toeslagen en vergoedingen zijn die je ontvangt. Dit is afhankelijk van je werkgever en arbeidsvoorwaarden. Denk bijvoorbeeld aan overwerkvergoedingen, vakantiegeld, toeslagen voor werken in de nacht of het weekend en reiskostenvergoedingen. Deze vergoedingen worden meestal bruto toegevoegd aan je salaris en kunnen dus invloed hebben op het bedrag dat je netto overhoudt.  

Belastingteruggave: Soms betaal je meer belasting vooraf dan nodig is, afhankelijk van aftrekposten zoals hypotheekrente, giften aan goede doelen en scholingsuitgaven. Een belastingteruggave kan dan plaatsvinden na het indienen van je belastingaangifte. Elk jaar tussen 1 maart en 1 mei kun je belastingaangifte doen. Wanneer je geld terugkrijgt, krijg je dit meestal in de zomer op je rekening.  

Door het begrijpen van deze fundamentele aspecten van je salaris, kun je beter plannen maken voor je financiële toekomst. Zorg ervoor dat je een duidelijk beeld hebt van hoe je bruto salaris vertaalt naar netto inkomsten en gebruik deze kennis om beter geïnformeerde financiële beslissingen te nemen. 

Op zoek naar een baan waarbij je een mooi netto salaris overhoudt? Bekijk dan onze vacatures in de bouw, logistiek, techniek of op kantoor! 

Andere blogs:

Werkstress heeft zowel fysieke als mentale gevolgen voor de gezondheid. De druk om te presteren, lange werkuren en een onbalans tussen werk en privéleven kunnen bijdragen aan hoge stressniveaus....
Deze werkstress symptomen moet je serieus nemen! Werkstress is een groeiend probleem in onze samenleving. De druk om te presteren, de lange werkuren en de balans tussen werk en privé kunnen allemaal bijdragen aan een gevoel van stress....