De loonstrook: dit moet je weten

De loonstrook

Als het gaat om de loonstrook, dan kijken de meeste mensen voornamelijk naar het bedrag dat zij op hun bankrekening zien verschijnen. Wie juist eens de details van de loonstrook wilt uitpluizen kan terecht in dit artikel. We zoomen in op wat er op een loonstrookje staat en vertellen er meer over. Zo heeft de loonstrook geen geheimen meer voor jou!

Loonstrook uitleg: wat staat er op een loonstrook?

Op een loonstrook, ook wel salarisstrook of loonspecificatie genoemd, staan verschillende gegevens met betrekking tot je inkomen van die periode. Normaal gezien bevatten loonstroken in Nederland de volgende informatie:

 • Persoonlijke gegevens werknemer: naam, adres, en soms het burgerservicenummer (BSN) van de werknemer. Het melden van het BSN is overigens niet verplicht.
 • Gegevens van werkgever en bedrijf: naam en contactinformatie.
 • Betalingsperiode: de periode waarvoor de betaling geldt, bijvoorbeeld 1 januari 2024 tot en met 31 januari 2024. Dit kan immers per bedrijf verschillen. De een wordt bijvoorbeeld per maand betaald, de ander per vier weken.
 • Brutoloon: het totale bedrag dat verdiend is vóór belastingen en andere aftrekkingen. Dit kan inclusief basisloon, overuren, bonussen, commissies en andere toegevoegde inkomsten zijn.
 • Belastingen: de diverse belastingen die worden ingehouden, zoals loonbelasting, premies volksverzekeringen en bijzonder tarief inhoudingen.
 • Sociale zekerheidsbijdragen en overige inhoudingen: eventuele inhoudingen voor sociale verzekeringssystemen, zoals pensioen, vakbondcontributies, werknemers-, werkloosheids-, en ziektekostenverzekering.
 • Relevante toeslagen of kortingen: zoals reiskostenvergoeding, loonheffingskorting of andere toepasselijke toeslagen.
 • Nettoloon: het bedrag dat overblijft nadat alle aftrekkingen van het brutoloon zijn afgetrokken – dit is het bedrag dat daadwerkelijk wordt uitbetaald.
 • Cumulatieve totalen: dit is een optelsom van al het geld dat de werknemer in een jaar in totaal heeft verdiend, en hoeveel belastingen en bijdragen zijn betaald.
 • Percentage dat je werkt: werk je bijvoorbeeld parttime, dan wordt dit weergeven op basis van % op basis van een volledige werkweek bij je werkgever (vaak 36 of 40 uur).
 • Opgebouwde vakantie-uren: normaal gezien opgedeeld in wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen. Je ziet wat je hebt opgebouwd.
 • Overige specifieke gegevens van de periode: bijvoorbeeld het aantal gewerkte uren, ziekte-uren, overuren, en andere zaken die hier van toepassing zijn. Zo kan bijvoorbeeld een thuiswerkkostenvergoeding of een bijtellingspercentage auto van de zaak ook op de loonstrook genoemd worden.

 

Waarom een loonstrook?

De loonstrook is in de basis vooral bedoeld voor werknemers, zodat die overzichtelijk kunnen zien hoeveel ze verdiend hebben en hoe de verschillen tussen het bruto- en nettoloon tot stand komen. Werkgevers zijn bovendien verplicht om de werknemers een loonstrook met salarisspecificatie te presenteren. Maar in de basis is de functie van de loonstrook dus voornamelijk ter informatie / inzicht, voor de werknemer. Deze kan ook van pas komen bij het aanvragen van een hypotheek / lening.

TIP: Het Nibud adviseert om je loonstroken goed te bewaren, voor het geval je een (onterechte) navordering van de Belastingdienst krijgt.

Loonstrook en jaaropgave: verschillen

Dan is daar ook nog de jaaropgave, een aanvulling op de loonstrook. Deze bevat cijfers, die in de basis een samenvatting zijn van al je loonstroken van dat jaar samen. De jaaropgave is voornamelijk belangrijk voor het doen van je belastingaangifte. Meestal ontvang je deze in januari of februari. Overigens kun je ook je laatste loonstrook (cumulatieve gegevens) voor de belastingopgave gebruiken, maar de jaaropgave is gemakkelijker en overzichtelijker.

Wat als mijn loonstrook niet klopt?

Bij veel bedrijven worden loonstroken automatisch verwerkt, en zal het in veel gevallen kloppen, maar als dat niet zo is – of je hebt het vermoeden dat – dan is het slim om dit aan te geven bij je werkgever. Die kan de loonstrook corrigeren (die is dat verplicht).

De loonstrook

Hoe loonstrook ontvangen?

Werkgevers dienen in ieder geval bij een 1e loonbetaling en iedere loonbetaling die van de voorgaande maand afwijkt, een loonstrook te geven. Toch is het gebruikelijk om maandelijks een loonstrook te ontvangen. Loonstroken kunnen zowel op papier als digitaal verschaft worden. In dat laatste geval wordt dit uitdrukkelijk vermeld en is het vereist dat je als werknemer de loonstrook ook kunt opslaan (dus niet alleen inzien).

Loonstrook per week of maand?

Bij veel werknemers mag je niet kiezen hoe vaak je een loonstrook ontvangt en hoe vaak je uitbetaald wilt krijgen. Vaak is dat eens per maand of per vier weken. Soms kun je wel zelf kiezen. Bijvoorbeeld als je speler wordt in het team van Flox!

Loonstroken van Flox, de mooiste club van Veenendaal!

Zoek je een nieuwe baan? Neem dan eens een kijkje bij de vacatures van Flox.

Als uitzendbureau zijn we graag flexibel. En bij ons kies je zelf op je het loon elke week of eens per vier weken uitbetaald wil krijgen. Je ontvangt je loon uiterlijk de donderdagmiddag na de gewerkte week of vier weken. Wekelijks ontvang je van ons je loonstrookje. Zo merk je écht goed dat werken loont! Je ontvangt je loonstroken per e-mail. Wil je ze ook terug kunnen vinden in je account, dan regelen we dit graag voor je!

Bekijk vacatures

Andere blogs:

Werkstress heeft zowel fysieke als mentale gevolgen voor de gezondheid. De druk om te presteren, lange werkuren en een onbalans tussen werk en privéleven kunnen bijdragen aan hoge stressniveaus....
Deze werkstress symptomen moet je serieus nemen! Werkstress is een groeiend probleem in onze samenleving. De druk om te presteren, de lange werkuren en de balans tussen werk en privé kunnen allemaal bijdragen aan een gevoel van stress....