Disclaimer

E-mail disclaimer

Flox B.V. heeft ruime ervaring als intermediair met de werving en selectie van personeel. Op al onze aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van Flox B.V. van toepassing. De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Flox B.V. staat niet in voor juiste en/of volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.