Gezond aan het werk

Kees Wisserhof zag dat zieke werknemers vaak onvoldoende begeleid worden door werkgevers. Veel werkgevers doen alleen wat wettelijk voorgeschreven wordt. Echte aandacht en daadkracht mist. Met Prevenzo nemen Kees en zijn collega’s verplichtingen wat betreft ziekteverzuim over van werkgevers. Daarnaast richten ze zich op het voorkomen van zieke werknemers. In dit interview met Kees lees je meer over ziekteverzuim én het voorkomen hiervan! 

Welke problemen zie je veel voorbijkomen bij werknemers?

Je hoort en leest veel over de grote toename van de psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Deze toename zie ik in mijn werk ook. Veel mensen lopen op hun tenen. De lockdowns van afgelopen jaren hebben zowel zakelijk als privé veel invloed gehad. Thuiszitten, een hoge werkdruk door te weinig personeel, maandenlang intensief samenleven met je partner, de angst om geliefden te verliezen. Het is afgelopen jaren allemaal voorbijgekomen en deze onderwerpen gaan veel mensen niet in de koude kleren zitten.  

Het tekort aan personeel is nog niet over. Ik verwacht dat de werkdruk komend jaar nog meer zal toenemen.  

Zijn er meer mensen ziek door privésituaties of door werksituaties?

Bij mensen die thuis komen te zitten, spelen er vrijwel altijd zowel thuis als op het werk lastige dingen. Als je een gezonde thuissituatie hebt, kun je qua werk best wat hebben. Je hebt dan thuis een uitlaatklep. Maar als er thuis ook spanningen zijn, heb je weinig mogelijkheid om tot rust te komen. De kans om uit te vallen is dan groter.  

Hoe kan een werkgever voorkomen dat werknemers uitvallen?

In veel gevallen geeft iemand signalen af als hij niet goed in zijn vel zit. Hij maakt bijvoorbeeld meer fouten, de productiviteit neemt af of de persoon is prikkelbaar. Zie je deze signalen bij een van je werknemers? Ga dan het gesprek met deze persoon aan en kijk hoe je de werknemer kunt helpen. Soms is tijdelijk wat meer vrije tijd de oplossing. Of kun je de werknemer begeleiden naar een baan waar hij of zij beter past. Blijf in elk geval in contact met elkaar. Laat je niet alleen leiden door de wetgeving over ziekteverzuim, maar denk creatief met de werknemer mee.  

Voor werknemers geldt hetzelfde. Trek aan de bel! Of dit nu bij je werkgever, Flox, Prevenzo of een bedrijfsarts is. Tijdig aan de bel trekken is essentieel.  

Hoe houd je je werknemers gezond?

Als bedrijf ben je verplicht om een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) en een preventief medisch onderzoek (PMO) uit te voeren. Maak je hier nou niet makkelijk vanaf door alleen te doen wat moet, maar investeer in een serieus document. Ik zie in de praktijk dat bedrijven die dit doen, eventuele risico’s veel eerder signaleren en tijdig hulp kunnen bieden. Hierdoor voorkomen ze grotere problemen.  

Tips voor werknemers

Bij de jongere generatie zie ik een disbalans tussen rust en werk. Er is veel vrije tijd maar die wordt gevuld met extreem veel bezigheden. Hierdoor komt het brein onvoldoende tot rust.  

Ga dus dingen doen die je echt ontspanning geven. Als je naar buiten gaat en gaat bewegen, komen je hersenen daadwerkelijk tot rust.  Durf ook rigoureuze keuzes te maken. Mensen houden zoveel ballen in de lucht. Veel vrienden, sport, sociale activiteiten. Van tijd tot tijd moet je daarin keuzes maken. 

Kortom, het is belangrijk dat zowel werkgevers als werknemers alert zijn op signalen van psychosociale arbeidsbelasting en tijdig aan de bel trekken om gezondheidsproblemen te voorkomen! Werkgevers kunnen investeren in een serieuze risico-inventarisatie en -evaluatie en preventief medisch onderzoek, terwijl werknemers bewuste keuzes moeten maken om balans te vinden tussen werk en ontspanning. Door samen te werken en proactief te handelen, kunnen werkgevers en werknemers samenwerken om een gezonde werkomgeving te creëren en het ziekteverzuim te verminderen.

Andere blogs:

Werkstress heeft zowel fysieke als mentale gevolgen voor de gezondheid. De druk om te presteren, lange werkuren en een onbalans tussen werk en privéleven kunnen bijdragen aan hoge stressniveaus....
Deze werkstress symptomen moet je serieus nemen! Werkstress is een groeiend probleem in onze samenleving. De druk om te presteren, de lange werkuren en de balans tussen werk en privé kunnen allemaal bijdragen aan een gevoel van stress....