Vakantiedagen – alles wat je moet weten

vakantiedagen 2024

Hoeveel vakantiedagen krijg je per jaar? Kun je extra vakantiedagen kopen of wil je misschien laten uitbetalen? Alles wat je moet weten over vakantiedagen lees je in dit artikel.  

Hoeveel vakantiedagen per jaar?  

Hoeveel vakantiedagen per jaar jij krijgt, hangt er onder andere vanaf hoeveel uren per week je werkt. In de wet is bepaald dat je recht hebt op 4 keer het aantal uur dat je per week werkt. Werk je 40 uur per week? Dan heb je recht op minimaal 160 vakantie uren per jaar. Tijdens deze vakantie uren betaalt je werkgever je salaris door.  

Sommige werkgevers geven hun werknemers meer vakantiedagen per jaar dan de minimaal verplichte uren. Ook is soms in de cao besloten dat je meer vakantiedagen krijgt dan wettelijk verplicht is. In je arbeidsovereenkomst of je cao kun je vinden op hoeveel vakantiedagen per jaar jij recht hebt.  

vakantiedagen opbouwen

Opbouw van vakantiedagen per maand  

Elke maand bouw je 1/12e deel van je jaarlijkse vakantiedagen op. Als je recht hebt op 24 dagen per jaar, bouw je dus elke maand 2 dagen op.  

0 urencontract vakantiedagen  

Ook met een 0 urencontract krijg je doorbetaalde vakantiedagen. Je hebt, net als iedereen, recht op 4 keer het aantal uur dat je per week werkt. Met een 0 urencontract werk je vaak niet elke week hetzelfde aantal uren en reken je dus op een andere manier uit hoeveel vrije dagen je krijgt. Vaak bouw je per gewerkt uur een percentage van een vakantie uur op. Dit verschilt per werkgever. In je cao of arbeidscontract staat hoe jouw werkgever je vakantie uren berekent.  

Wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen 

Het minimale aantal vakantie uren per jaar (4 keer het aantal uur dat je per week werkt), is bij wet vastgesteld. Dit zijn dan ook je wettelijke vakantie uren. Iedereen heeft hier recht op.  

Bovenwettelijke vakantiedagen zijn de vakantiedagen die je van de werkgever of volgens de cao krijgt naast je wettelijke dagen. De bovenwettelijke vakantiedagen zijn dus extra vrije dagen.  

Vakantiedagen vervallen 

Vakantiedagen zijn bedoeld om op te nemen in het jaar dat je ze krijgt. Ze zijn dan ook niet onbeperkt houdbaar. Je wettelijke vakantiedagen vervallen 6 maanden na opbouw. Bovenwettelijke vakantiedagen vervallen 5 jaar na opbouw. De werkgever moet zijn werknemers wel op tijd en duidelijk informeren over het vervallen van de dagen. Gebeurt dit niet, dan houden werknemers het recht op hun vakantie uren die nog niet opgenomen zijn.  

Vakantiedagen meenemen naar volgend jaar 

Soms wil je je vakantiedagen graag opsparen, bijvoorbeeld vanwege een lange reis of klushuis op de planning. Volgens de wet mag je je wettelijke vakantie uren tot een half jaar na opbouw gebruiken. Je bovenwettelijke vakantiedagen mag je zelfs nog tot 5 jaar na opbouw gebruiken. Heb je meer ruimte nodig? Overleg dan even met je werkgever. Wie weet is er meer mogelijk!  

Kopen vakantiedagen 

Sommige bedrijven bieden de optie om extra vakantiedagen te open. Dit kan uitkomst bieden als je meer vrije tijd wilt. Wat kost het om vakantiedagen te kopen? Dit kost je je uurloon keer het aantal uur dat je extra op wilt nemen. Er zijn ook nog wat regels verbonden aan het kopen van vakantiedagen, bijvoorbeeld in je cao. Check dit dus altijd even. Daarnaast mag je nooit onder het minimumloon komen. Afhankelijk van de hoogte van je salaris, zit er dus een grens aan het aantal vakantiedagen dat je extra kunt kopen en opnemen.  

Onbetaald verlof of vakantiedagen kopen? 

Als je een langere periode extra vrij wilt, kun je ervoor kiezen om onbetaald verlof op te nemen. In dit geval heb je met andere regelingen te maken. Dit kost je meer dan alleen je uurloon. Over onbetaald verlof bouw je geen pensioen en vakantiegeld op. Daarnaast heeft het opnemen van onbetaald verlof invloed op de hoogte van toeslagen en het aantal vakantiedagen dat je opbouwt. Als je maar een paar extra vakantiedagen wilt kun je dus beter vakantiedagen kopen. Als je langer extra vrij wilt, kan onbetaald verlof een goede optie zijn.  

Uitbetalen vakantiedagen  

Wil je minder vakantie dan je krijgt? Of stap je over naar een nieuwe baan en heb je nog vakantiedagen over? In dit geval kun je kiezen voor het uitbetalen van vakantiedagen.  

Wettelijke vakantie uren die je niet hebt opgenomen, mag je alleen laten uitbetalen aan het einde van je contract. Bovenwettelijke vakantie uren mag je ook tijdens je contract laten uitbetalen. Je kunt je werkgever hier echter niet toe verplichten, en je werkgever kan jou hier ook niet toe verplichten.  

Hoeveel belasting over vakantiedagen? 

Vakantiedagen worden gezien als loon. Daarom moet je loonheffing (belasting) betalen over de vakantiedagen die je laat uitbetalen. Hoeveel belasting je betaalt, is afhankelijk van de rest van je inkomen. Hoe meer je verdient, hoe meer belasting je in verhouding moet betalen. De loonheffing wordt berekend in schijven. Hoeveel procent belasting je moet betalen, is afhankelijk van jouw specifieke situatie. Op de website van de Belastingdienst zie je welke tarieven en belastingschijven gelden in 2024. De werkgever draagt dit voor je af aan de Belastingdienst. 

In sommige gevallen hanteert de werkgever standaard het hoogst bijzondere belastingtarief over het uitbetalen van vakantiegeld. Zit je normaal gesproken in een lagere belastingschaal? Dan kun je de te veel betaalde belasting terugvragen bij je belastingaangifte. Dit is natuurlijk wel achteraf, dus het duurt even voordat je dit geld op je rekening hebt.  

Uitbetalen vakantiedagen berekening 

Stel je hebt nog 4 vakantiedagen over en die wil je laten uitbetalen. Je uurloon is € 25. Dan doe je 4 (aantal vakantiedagen) x 8 (aantal uur per werkdag) x € 25 (uurloon) = € 800. Dit is een bruto bedrag, waar de belasting nog vanaf moet.  

Stel, jij moet 49,5% belasting betalen over je uitbetaalde vakantiedagen. Dan mag je dus 100 – 49,5 = 50,5% houden. Doe dan 800 (bruto bedrag) x 0,505 (50,5%) = € 404. Dit bedrag houd je dan over en krijg je op je rekening.  

Vakantiedagen bij ziekte  

Ook wanneer je ziek bent, heb je recht op vakantie. Vraag voordat je je vakantiedagen opneemt toestemming aan je werkgever. Krijg je tijdens je ziekte 70% van je loon? Ook dan krijg je tijdens je vakantiedagen 100% loon doorbetaald.  

Het is dus niet zo dat vakantiedagen vervallen bij ziekte. Wanneer je langdurig ziek bent, geldt er voor een verjaringstermijn van 5 jaar.  

Ziek tijdens vakantie 

Het kan natuurlijk ook andersom voorkomen. Dat je vakantie hebt en dan ziek wordt. Word je ziek tijdens je vakantie? Dan is het slim om dit te melden bij je werkgever. De dagen die je ziek bent worden dan omgezet in ziektedagen. Deze ziektedagen gaan niet van je wettelijke vakantiedagen af. Deze vakantiedagen kun je dan een andere keer opnemen.  

Tot slot 

In dit uitgebreide artikel hebben we de verschillende facetten van vakantiedagen in Nederland belicht, van het aantal dagen waarop je recht hebt tot de regels rond het vervallen en uitbetalen ervan. Of je nu vragen hebt over de wettelijke vakantiedagen, extra dagen wilt kopen, of overweegt vakantiedagen te laten uitbetalen, het is belangrijk om goed op de hoogte te zijn van je rechten en plichten. Dit garandeert dat je optimaal kunt genieten van je welverdiende rusttijd, terwijl je ook de flexibiliteit hebt om vakantiedagen naar jouw persoonlijke en professionele situatie aan te passen. Onthoud dat open communicatie met je werkgever essentieel is om het meeste uit je vakantiedagen te halen. Door je goed te informeren en proactief te handelen, zorg je ervoor dat je vakantiedagen je de rust en ontspanning bieden die je nodig hebt. 

Andere blogs:

Deze werkstress symptomen moet je serieus nemen! Werkstress is een groeiend probleem in onze samenleving. De druk om te presteren, de lange werkuren en de balans tussen werk en privé kunnen allemaal bijdragen aan een gevoel van stress....