Wat moet je weten over de arbeidswet 2024?

arbeidswet 2024

In de volksmond spreken we vaak van de arbeidswet, die tal van zaken omtrent arbeid inhoudt. Als we het erover hebben, dan doelen we vaak niet op de kleine lettertjes, maar juist op de minimumlonen, arbeidsuren en pensioenen, die nogal eens veranderen. In dit artikel zoomen we in op veranderingen in de arbeidswetgeving 2024.

Wat is de arbeidswet?

De arbeidswet is een breed begrip en staat vastgelegd bij de overheidswetten. Begrippen worden uitgelegd, en er wordt ingegaan op werktijden en rusttijden, feestdagen, salarissen en overwerktarieven, regels rondom een bevalling, arbeid door jeugdigen en bijzondere bepalingen. We gaan deze nu niet in detail behandelen, je kunt het nalezen bij de overheid. Wel geven we een beknopt overzicht van punten die voor werknemers vaak belangrijk zijn en die soms kunnen veranderen door aanpassing in regelgeving.

  • Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag
  • Arbeidstijdenwet (ATW), over werktijden en rusttijden
  • Arbeidsomstandighedenwet, over gezond en veilig werken
  • De Wet arbeid en zorg, over verlofregelingen waar je recht op hebt

 

Arbeidswetgeving 2024: wat verandert er?

In de arbeidswet 2024 zien we verschillende veranderingen, die voornamelijk positief zijn voor de werknemer. Dit voornamelijk op financieel gebied. We zetten de highlights op een rijtje. Houd er rekening mee dat de arbeidswetgeving in 2024 ook gedurende het jaar door nog kan veranderen. Actuele regelgeving vind je altijd terug bij de Rijksoverheid.

Arbeidswet 2024: minimumloon gaat omhoog!

In 2024 stijgen de minimumlonen met een fors percentage. Hoeveel dat precies is, hangt af van het aantal uren dat je per week werkt. Dat komt omdat in de Arbeidswet 2023 beschreven staat dat het minimumloon per dag, week of maand geldt. Dit is gekoppeld aan het aantal werkuren per week zoals beschreven in de CAO.

In 2024 spreken we van een minimumuurloon, oftewel een minimum salaris op basis van het gewerkte aantal uren (€13,27 bij 21 jaar of ouder). In praktijk betekent dit, als je een minimumloon ontvangt, dat je er zo’n 15% qua salaris op vooruit gaat! Indien je 38 uur werkt ligt dit percentage op 9,5%, en bij 36 uur op 3,8% stijging.

We hebben een uitgebreid artikel geschreven over het minimumloon 2024, inclusief bedragen, rekenvoorbeelden en uitleg over het salaris tegenover de koopkracht. We raden je aan om dit te lezen als je wilt weten wat de stijging van het minimumloon volgens de Arbeidswet 2024 voor jouw loonstrookje betekent.

TIP: door de stijging van het minimumloon, stijgt ook het vakantiegeld mee. Dit is (minimaal) 8% van je brutoloon, waardoor je dus nog meer geld overhoudt.

Arbeidswet 2024: hogere reiskostenvergoeding!

Het komt misschien niet als een verrassing, de onbelaste reiskostenvergoeding in 2024 stijgt van €0,21 per kilometer naar €0,23 per kilometer. En dat is fijn, want de brandstofprijzen liegen er tegenwoordig niet om. Gemiddeld gezien reist de Nederlandse werknemer 45 kilometer per dag (woon-werkverkeer). Op basis van een vijfdaagse werkweek, pluk je wekelijks €4,50 extra. Scheelt je dan toch weer ruim €200 per jaar.

Pensioen 2024: 2 maanden langer doorwerken

Iedereen die vol smacht op het pensioen wacht, moet het in 2024 net twee maanden langer volhouden. Volgens de Pensioenwet bereik je in 2024 de AOW-leeftijd op je 67e jaar (geboren na 28 februari 1957 en vóór 1 januari 1958). Bereikte je in 2023 de pensioenleeftijd, dan kreeg je na 66 jaar en 10 maanden AOW.

arbeidswet 2024

Transitievergoeding 2024: stijging van €5.000

Word je op straat gezet op initiatief van de werkgever, zonder dat je zelf verwijtbaar gehandeld hebt? Dan heb je in veel gevallen recht op een transitievergoeding. De bruto vergoeding was in 2023 maximaal €89.000. In 2024 stijgt dit bedrag naar €94.000. Is je jaarsalaris hoger dan dat, dan mag deze ook gelijk zijn aan het jaarsalaris.

Mogelijke wijzigingen Arbeidswet 2024

Er liggen ook nog een aantal wetsvoorstellen die nog niet van kracht zijn. Zo is er een voorstel over het versoepelen van het concurrentiebeding in arbeidscontracten, om de overstap naar een andere werkgever makkelijker te maken.

Daarnaast wordt het mogelijk verplicht om bij bedrijven van minimaal tien werknemers een vertrouwenspersoon aan te stellen. Dit bevordert de veiligheid en gezondheid van werknemers, waardoor ze mogelijk minder snel uitvallen en zich beter voelen.

Vind je ideale baan met Flox!

Als werknemer is het slim om zowel op de primaire (salaris) als de secundaire arbeidsvoorwaarden te letten. Hierbij kun je denken aan een goede pensioenregeling, reiskosten vanaf de eerste meter en andere fijne aanvullingen die wettelijk niet verplicht zijn. Zoals een auto of fiets van de zaak, bonussen en extra vrije dagen.

Flox Uitzendbureau helpt je graag bij het vinden van je ideale baan. Met een scala aan vacatures, met salarisrange en secundaire arbeidsvoorwaarden, vind je razendsnel je nieuwe baan. Eentje die bij je past, waar de Arbeidswet 2024 nageleefd wordt en waar je net dat beetje extra krijgt. Ontdek de vacatures en spot je droombaan.

Bekijk vacatures 

Andere blogs:

Deze werkstress symptomen moet je serieus nemen! Werkstress is een groeiend probleem in onze samenleving. De druk om te presteren, de lange werkuren en de balans tussen werk en privé kunnen allemaal bijdragen aan een gevoel van stress....