Werken in de kou

werken in de kou

Werken in de kou is deze dagen een hot topic. Wanneer is het te koud om te werken? Nu de temperaturen dalen is dit een vraag die werknemers en werkgevers stellen. Op deze vraag is geen simpel antwoord te geven. Wel zijn er richtlijnen. In dit artikel leggen we je uit hoe werken in de kou werkt.  

Risico’s van werken in de kou 

Normaal gesproken heeft een menselijk lichaam een kerntemperatuur van rond 37 °C. Wanneer je fysiek werk doet, produceer je warmte. Wanneer je in de kou werkt, verlies je deze warmte snel. Het is belangrijk dat je niet te lang achter elkaar meer warmte verliest dan je produceert. Als je lichaamstemperatuur daalt door langdurig werken in de kou, kunnen lichaamsfuncties verstoord raken. Je kunt last krijgen van koude vingers, tenen, oren en neus. Deze kunnen uiteindelijk zeer pijnlijk worden. Als de lichaamstemperatuur lager dan 35 °C is, is er sprake van onderkoeling. Door onderkoeling kun je een hartstilstand krijgen. De meest voorkomende gevolgen van lang werken in de kou zijn: 

  • De vingervaardigheid neemt af en hierdoor kun je je werk minder goed doen en neemt de kans op ongelukken toe.  
  • Je alertheid vermindert. Ook dit geeft meer kans op fouten en ongelukken.  
  • Wanneer je met trillend gereedschap werkt, heb je bij een lage temperatuur meer kans op koudeletsel aan je vingers.  

Wat is de minimumtemperatuur om te werken?  

In de wet staat geen minimumtemperatuur om te werken. Dat wil niet zeggen dat er helemaal niks over werken in de kou in de wet staat. Zo staat er in het Arbobesluit dat de temperatuur op de werkplek niet nadelig mag zijn voor de gezondheid van de werknemer. Werkgevers moeten er alles aan doen om gezondheidsklachten te voorkomen.  

Als het gaat om werken in de kou, hebben we het niet alleen over de feitelijke temperatuur. Tocht, wind en regen of sneeuw spelen een grote rol in de gevoelstemperatuur. Stel je bent eerst een beetje natgeregend en daarna sta je op de tocht. Hierdoor koelt je lichaam extra af. Daarom is niet alleen de feitelijke, maar ook de gevoelstemperatuur belangrijk.  

Werken in de kou in de cao 

In een aantal cao’s komt werken in de kou voor. De regels uit de Bouw-cao zijn het meest bekend. Hierin staat onder andere dat een werknemer zijn werkzaamheden mag staken als de gevoelstemperatuur buiten lager is dan –6 °C of als de werkgever geen warme kleding ter beschikking stelt. Check dus je cao als je wilt weten of er, naast de wet, regels wat betreft werken in de kou voor jou gelden.  

Plichten van de werkgever bij werken in de kou 

De temperatuur op de werkplek mag dus geen schade aan de gezondheid van werknemers veroorzaken. Hoe zorgt een werkgever hiervoor? In de eerste plaats moet een werkgever persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar stellen. Als deze beschermingsmiddelen schade aan de gezondheid niet kunnen voorkomen, moet de werkgever meer maatregelen nemen. Denk bijvoorbeeld aan de duur van de werkzaamheden verkorten of het werk in de kou afwisselen met werk op een warme plek.

Hoeveel koudetoeslag krijg je?  

Werken in de kou is niet fijn. Om werknemers een beetje tegemoet te komen, wordt er soms een koudetoeslag afgesproken. Deze toeslag geldt voor werknemers die standaard in de kou werken, zoals bijvoorbeeld in een koelcel. In je cao staat of deze toeslag voor jou geldt en zo ja, hoe hoog deze is.  

Tips voor als je moet werken in de kou 

Moet jij werken in de kou? Met deze tips bescherm je jezelf tegen de risico’s.  

  • Draag isolerende kleding. Bijvoorbeeld een thermoshirt. Zorg ervoor dat deze kleding wel ventileert, om te voorkomen dat je gaat zweten.  
  • Draag laagjes die je eenvoudig kunt uittrekken.  
  • Regent of sneeuwt het? Draag dan waterdichte kleding en schoenen.  
  • Ben je toch natgeregend? Vervang je natte kleding dan snel voor droge kleding.
  • Drink wat vaker een warme drank.  

Wanneer is het te koud op kantoor? 

Ook op kantoor kan het koud zijn. De kou zal minder extreem zijn dan buiten, maar toch is een te lage temperatuur vervelend. Kantoorpersoneel zit veel stil en is vaak niet gekleed op een koude werkomgeving. Ook hier geeft de wet geen minimale temperatuur om bij te werken. De FNV geeft als richtlijn dat een werkgever bij 15 °C of minder maatregelen moet nemen om de werknemers warm te houden.  

Heb jij vragen over de temperatuur op jouw werkplek? Bespreek ze met je leidinggevende. In goed overleg is er vaak veel mogelijk!

Andere blogs:

Deze werkstress symptomen moet je serieus nemen! Werkstress is een groeiend probleem in onze samenleving. De druk om te presteren, de lange werkuren en de balans tussen werk en privé kunnen allemaal bijdragen aan een gevoel van stress....